Cvičitelský kurz pro získání živnostenského listu

Cvičitelský kurs pro vystavení živnostenského listu – nejedná se o instruktora jezdectví.