Cvičitelský kurz pro získání živnostenského listu

Cvičitelský kurs pro vystavení živnostenského listu - nejedná se o instruktora jezdectví.