Upozornění pro všechny členy Zlínské oblasti

021218 zápis OV            STP 2018 08.01.2018

Nejprve upozornění pro všechny členy ČJF, Prodloužení členství v ČJF je do 28.2. za 100 Kč. Od 1.3. je pak i na bývalé členy nahlíženo jako na nového člena to znamená že musí vyplnit opět přihlášku do ČJF a uhradit poplatek jako nový člen a to je 200,- Kč.

Zároveň bych chtěla požádat jezdce, kteří plánují účast na MČR aby si prohlédly STP (v příloze – jsou nějaké změny)  a současně aby se u mne předběžně přihlásili abychom mohli připravit potřebné věci.  M. Sehnalová