Úrazové pojištění

Úrazové pojištění   – informace – změna v úrazovém pojištění. Od 1.1.2017 je úrazové pojištění uzavřeno s Kooperativou
smlouva-úrazové pojištění Kooperativa
Oznámení události
Oznámení pracovní neschopnosti
Oznámení trvalých následků po úrazu
Oznámení smrti
Informace získáte na www.cuscz.cz   služby/úrazové pojištění