ZZVJ v roce 2017

ZZVJ v roce 2017
15.4.2017  areál SŠZe Přerov
23.4.2017  areál Hanácký dvůr  Polkovice
14.10.2017  areál SŠZe Přerov